Huishoudelijke Vergadering 2004


Ernstige gezichten  bij ernstige zaken. V.l.n.r. PA3ALG, PA1TO en PAøSKS.  (foto: PA3EOT)De jaarvergadering 2004 van de afdeling is weer geschiedenis.
Op 12 januari j.l. sloot de voorzitter om 22.15 uur de jaarlijkse ledenvergadering. Een constructieve, dus succesvolle bijeenkomst.

Eenentwintig deelnemers, inclusief bestuursleden, keken terug op het voorbije verenigingsjaar en zetten de lijnen uit voor het komende.

Jammer dat u er niet bij was, het bestuur had graag ook uw mening gehoord in tal van zaken. Misschien mogen we niet klagen met een opkomst van 21%, maar toch.
We zien graag dat ook de "minder uithuizige" amateur het in onze afdeling en bij de VERON naar de zin heeft. En die huishoudelijke vergadering is de plaats bij uitstek om ideeën en/of wensen richting VERON en haar afdeling Amstelveen kenbaar te maken.
Mogen wij u volgend jaar ook begroeten?
Verslagen werden goedgekeurd, de penningmeester decharge verleend, bestuursleden herkozen (al is er een interne mutatie) en medewerking toegezegd om een aantal plannen gestalte te geven.

We gaan namelijk een onderzoek instellen naar de haalbaarheid van een lokale (packet) repeater, deelnemen aan de velddagen van 2004 en feesten. Jawel.

vlnr: Voorzitter, Penningmeester en nieuwbakken SecretarisOnze afdeling bestaat ruim 25 jaar, wat helaas ongemerkt voorbij is gegaan. Maar nu de Amstelstraler de 25e jaargang in gaat, heeft het bestuur gemeend het een met het ander te moeten combineren en eind augustus of begin september "Het Jubileum" te vieren.

Gedacht wordt aan een Special Event Station PI25ASV, in een weekend dat wordt afgesloten met een buffet voor de leden van de afdeling met hun partners.
Vanzelfsprekend zult u via deze homepage en de Amstelstraler nader worden geïnformeerd.

Ten aanzien van de bijeenkomsten spraken de leden zich uit voor een voortzetting van de knutsel- en meetavonden; aandacht voor VHF/UHF/SHF-zaken; nogmaals een uitgebreide "digitale avond" en voorlichtingsavonden met onderwerpen als DRM, ATV en ECHOLINK.

< Terug >

Bijgewerkt: 4-03-2018

contact | Copyright © 2008 - PI4ASV | home

XHTML 1.0  &  CSS