Lezing van Jos Disselhorst - PA3ACJ - trekt volle zaal

  Jos Disselhorst - PA3ACJ

De avond van microgolven, de avond van radiogolven met een golflengte van 1 mm tot 10 cm, waarvan het bijbehorende frequentiegebied loopt van 300 GHz tot 3 Ghz.

Jos, PA3ACJ, ging uitgebreid in op: wie deze golven gebruiken; van welke eigenschappen men daarbij gebruik maakt en welke componenten we daar zoal bij tegenkomen; wat amateurs er mee kunnen en wat ze er mee doen; waarom de gebruikelijke weerstanden, condensatoren en zelfinducties boven de 100 MHz al snel niet meer bruikbaar zijn vanwege de parasitaire capaciteit en zelfinductie van de aansluitdraden.

De in de wetenschap toegepaste 'absorptiepieken', voor het aantonen van uiterst geringe verontreinigingen in mengsels, waarbij Jos beroepsmatig betrokken is, kon vanwege het vergevorderde uur slechts worden aangestipt.
Graag horen wij verderop in het jaar hier meer over, waarbij de dan misschien wel uitgebreidde groep SHF-ers, ook antwoord kan krijgen op dan nog brandende vragen.

  Discussie

De mededeling van Jos, dat het echt niet zo moeilijk is om zelf ook eens aan de slag te gaan, werpt vanzelfsprekend vragen op, waar hij desgevraagd graag meer over vertelt.

  Mooi spul ...

Golfpijpen van enkele centimeters tot minder dan een millimeter breed, fasedraaiers, couplers, staandegolf verbeteraars, bandfilters, houders voor mixers, actieve onderdelen als gunndiodes, golfmeters, verzwakkers, antennes. Kratten vol voorbeelden om het gezelschap belangstellenden te laten zien welke onderdelen je allemaal kunt gebruiken bij experimenten op de hoge frequenties.
En dank zij de radiomarkten kan elke geïnteresseerde daar ook aan komen.

  Belangstelling van PA1MW voor de Nieuwsbrief

Vol belangstelling verdringen de aanwezige zich om al dat moois al vindt Martin, PA1MW, dat de maandelijks uitgereikte Nieuwsbrief toch ook wel interessant is.

We hebben genoten van dit voor velen toch nog onbekende aspect van onze hobby.


< Terug >

Bijgewerkt: 4-03-2018

contact | Copyright © 2008 - PI4ASV | home

XHTML 1.0  &  CSS