De Verkoopavond van 2004

  De veilingmeester op dreef

Onze traditionele jaarlijkse verkoopavond mag zich in een groeiende belangstelling verheugen. Het is dan ook de avond bij uitstek om op gepaste wijze van overtollige spullen af te komen, of met wat spullen "rijker" huiswaarts te keren.
Natuurlijk ook dit jaar weer onder leiding van meester-afslager Sjaak PAøJCA, terwijl Wim PE2WIM en Theo PA1TO (op de achtergrond) de administratieve en financiële afhandeling voor hun rekening namen.

  Vol huis met aandachtige deelnemers

We zagen heel wat moois voorbij trekken. Jammer dat we zo beperkt zijn in de beschikbare ruimte. Prachtige voedingen en trafo's, meetapparatuur, onderdelen, nostalgische zaken en literatuur.
Ook de tijdschriften uit de leesmap vonden gretig aftrek. Op nevenstaande foto heeft Cees Jan het eerste deel van zijn buit al binnen, er zou nog veel meer volgen.

  Ernstige en minder ernstige gezichten

Ernstige en minder ernstige gezichten, ook achter in de zaal.
Ook zij die met lege handen huiswaarts keerden spraken van een gezellige avond.
Namens de penningmeester dank aan allen die spullen inbrachten en de opbrengst ten goede lieten komen van de clubkas.

< Terug >

Bijgewerkt: 4-03-2018

contact | Copyright © 2008 - PI4ASV | home

XHTML 1.0  &  CSS