- De Bijeenkomsten in Oktober 2005 -

  Een zaal vol aandachtige toehoorders

Lezing van Ben Emons over Antennes en Tuners

Op 10 oktober kwam Ben Emons, PB2BN, met een gigantische koffer de stalen trap bij ACPA opzeulen om ons andermaal te tonen dat maximale energieoverdracht van zender naar antennesysteem niet zo moeilijk is, als je het maar goed aanpakt.

Na een beetje theorie, waarin de principes van diverse symmetrische en asymmetrische tuners de revue passeerden, kwamen heel veel praktische zaken aan bod. Geen vraag over het wat, waarom en hoe bleef onbeantwoord.

Wie na deze avond nog steeds geen kans ziet om met eenvoudige middelen de voor zijn situatie optimale zelfbouwtuner te fabrieken, heeft of niet goed opgelet of schitterde door afwezigheid. En dat is jammer.

Ben is voorstander van aanschouwelijk onderricht en kwam dus niet met lege handen.
Tuners in soorten en maten; gelukte en mislukte spoelen; oefenmateriaal voor toekomstige bouwers (alleen de jeugd bleek zonder oefening in staat om er iets fatsoenlijks van te bakken); meetapparatuur; software; documentatie voor de liefhebber om het thuis nog eens allemaal rustig door te kunnen nemen.

 

  Tuners in soorten en maten
  Symmetrische tuner met de balun aan de goede kant

  Voorzitter en secretaris  nadat  de rust was weergekeerd

Technische Avond

Er werd nauwelijks geknutseld op 28 oktober, maar vooral nagekaart over de voorbije Dag voor de Radioamateur in Apeldoorn. Over de daar bemachtigde zaken en de al dan niet gemiste koopjes, maar vooral over een specifieke gebeurtenis die dag. We doelen dan op de verkiezing van onze voorzitter tot Amateur van het Jaar.

  Bijbehorende wisselbeker met vele illustere namen

Men nam het de secretaris hoogst kwalijk niet geïnformeerd te zijn.
Maar het is nu eenmaal de gewoonte om de naam van de gekozene tot op het laatst geheim te houden. Onzekere factoren, en hectische toestanden op die bewuste dag, maakten het onmogelijk om de in Apeldoorn aanwezige afdelingsleden alsnog in kennis stellen.

Voor meer informatie over het Radiofonds, de oprichter en prijswinnaars door de jaren heen, verwijzen wij naar de site van het Wetenschappelijk Radiofonds Veder.

< Terug >

Bijgewerkt: 4-03-2018

contact | Copyright © 2008 - PI4ASV | home

XHTML 1.0  &  CSS