- De Bijeenkomsten in November 2005 -

  Rasverteller PA3HDY

Lezing van Piet van Schagen
over Marconi's Magnetische Detector

Tijdens zijn transatlantische experimenten in 1902 vond Marconi de coherer te onbetrouwbaar om de bijzonder zwakke signalen, inherent aan uitzendingen over lange afstand, te detecteren.
Reden voor hem om ’Maggie’, de magnetische detector te ontwikkelen. Het zou 20 jaar duren voordat wetenschappers kans zagen om de werking van het apparaat adequaat te omschrijven.

Op 14 november vertelde Piet van Schagen, PA3HDY, op onnavolgbare wijze alles over dit unieke apparaat en demonstreerde hij de werking d.m.v. zijn zelfgemaakte replica.


 

  PA3HDY's functionele replica van 'Maggie'

  PE3WIM in actie met PAøJCA als aangever

Technische Avond

De avond van 24 november stond in het teken van de antenneperikelen in ons nieuwe onderkomen.
PE3WIM liet weten dat hij op 19 november, samen met Sjaak en Luis, de schotel, de spriet en de dipool gemonteerd en ingeregeld heeft bij het APCA en dat aansluitend de 'antenne cie' zich onder het genot van een cola had opgeheven.
Hoe kon Wim bevroeden dat door toedoen van een 'boze buurman' nog heel wat werk verzet zou moeten worden.

Verder werd van gedachte gewisseld over het op handen zijnde LC-meter bouwproject, waarvoor grote belangstelling blijkt te bestaan, en over de komende verkoopavond in december.

Kartrekker PE1DHR wil de LC-meter zo goedkoop mogelijk kunnen aanbieden en er toch een mooi bedrag voor de verenigingskas aan over houden. We zijn benieuwd hoe hij dat flikt, maar hebben het volste vertrouwen in de kunsten van 'De Hopenloze Rommelaar'.

< Terug >

Bijgewerkt: 4-03-2018

contact | Copyright © 2008 - PI4ASV | home

XHTML 1.0  &  CSS