- De Bijeenkomsten in December 2005 -

  Blik op het podium en een deel van de aanwezigen

Verkoopavond

Op 12 december was onze traditionele verkoopavond, zoals gebruikelijk onder de bezielende leiding van meester afslager Sjaak, PAøJCA. De waarschuwing vooraf, dat men met in te brengen spullen wel de trap op moet en er later eventueel ook weer mee naar beneden moet omdat er echt niets kan worden achtergelaten, werkte selectief. Geen massa's PC's ditmaal, maar prachtige hebbedingen, w.o. veel nostalgisch materiaal en literatuur, waarvan helaas geen foto's beschikbaar zijn.

En al duurde het even voordat we onze gastheer wakker hadden en de vele bezoekers naar binnen konden, het werd, om met de penningmeester te spreken, een geslaagde avond zowel in sociaal als financieel opzicht.
Buiten draafde de voorzitter zenuwachtig heen en weer, niet zo zeer vanwege de gesloten deur, maar meer omdat hij tussen alle spullen een QR-666 had ontdekt en deze perse wilde confisqueren t.b.v. beginnende amateurs die nog geen spullen hebben.
Zelfs Kazu, PH4TNX - JH4TNX, was over uit Japan. Niet speciaal voor deze avond natuurlijk, maar zijn zakelijk bliksembezoek stelde hem in staat weer even tussen zijn clubgenoten te vertoeven en met meer bagage huiswaarts te keren dan waarmee hij hierheen kwam.

  QR-666

  Santa

Technische Avond

Over de laatste technische avond van het jaar op 29 december heeft de webmaster weinig nieuws. Zoals zovelen had hij dienst elders. De vraag rijst of een bijeenkomst tussen de feestdagen wel zinvol is.
We horen graag hoe onze leden en dan met name de geregelde bezoekers daar over denken.

< Terug >

Bijgewerkt: 4-03-2018

contact | Copyright © 2008 - PI4ASV | home

XHTML 1.0  &  CSS