- De Bijeenkomsten in Januari 2006 -

Jaarlijkse Huishoudelijke Vergadering op 9 januari

Met vier bestuursleden en nog 13 leden een ongekend lage opkomst voor onze jaarlijkse huishoudelijke vergadering, waar toch beleid gemaakt, respectievelijk goedgekeurd of afgewezen wordt.
M.b.t. dit beleid merkte de voorzitter op, dat het ontplooien van activiteiten een onderdeel van het beleid vormt en dat dit méér omvat dan reglementair wordt voorgeschreven. Hij voelt er niets voor om alleen maar als "servicebureau" te fungeren. Wij hebben iets gemeenschappelijks met elkaar, wat in diverse activiteiten tot uiting zou moeten komen. Zaak dus om te blijven zoeken naar activiteiten en projecten waar ieder lid aan zijn rechten kan komen en voorkomen dat kennis, kunde en ervaring op zolderkamers blijven hangen.
Het bestuur staat in dit verband open voor ideeën van leden, evenals suggesties over hoe nog beter invulling te geven aan onze reguliere bijeenkomsten.

Onze afgevaardigden op de 66e VR De vergadering herkoos de reglementair aftredende bestuursleden en stemde in met een in te dienen voorstel voor de 67e vergadering van de VERON Verenigingsraad op 22 april 2006, waarin het HB wordt gevraagd om een mobiel radiostation te realiseren dat landelijk kan worden ingezet, met als motivering: Voor het bekendheid geven aan onze hobby moeten we ons laten zien. Dit station kan worden ingezet voor: Public Relations doeleinden; Onderwijs en training; Speciale evenementen, jubilea, velddagen, open dagen, etc.; Noodonderkomen voor Radio AA. Daarnaast zou het mobiele radiostation beschikbaar kunnen worden gesteld aan de DARES-organisatie in geval van calamiteiten en grote oefeningen.

Evenals vorig jaar zullen PA7ZEE, PA3RON en PA0KJB de afdeling vertegenwoordigen op de 67e VR-vergadering.

De twijfel van een deelnemer aan de rechtsgeldigheid van deze vergadering i.v.m. de aanwezigheid van de 'barman', kon worden weggenomen omdat onze gastheer PA3GJP al jaren lid is van de afdeling.
PE1DHR was van mening dat we een bevlogen voorzitter hebben die inspireert en zelfs hem, PE1DHR, dingen weet laten te doen die hij helemaal niet wilde doen. Hij wilde het 1e lustrum van Geert als Voorzitter niet ongemerkt voorbij laten gaan en overhandigde hem een smakelijke fles wijn.


De nieuwe kaart van PI4ASVTechnische Avond op 26 januari

Geen beelden van deze overigens goed bezochte knutselavond, die vooral in het teken stond van het lopende zelfbouwproject, de LC-meter (waarvoor PE1DHR nog steeds onderdelen loopt te bietsen) en het voornemen om "professionele" printen te gaan produceren.
Verder kon de secretaris de op die dag uit de Oekraïne ontvangen nieuwe QSL-kaarten voor PI4AS tonen. Over de uitvoering van deze door UX5UO print service geleverde kaarten niets dan lof. Nu nog zien dat we de opgelopen achterstand in beantwoording van ontvangen kaarten zien weg te werken.
Wilt u in aanmerking komen voor deze nieuwe kaart, dan dit even melden wanneer u deelneemt aan een van de PI4ASV-ronden.

< Terug >

Bijgewerkt: 4-03-2018

contact | Copyright © 2008 - PI4ASV | home

XHTML 1.0  &  CSS