- De Bijeenkomsten in Februari 2006 -

  Erwin PE2FOX

De Magnetic Loop (ML)

De eerste lezing van 2006 werd verzorgd door Ron Havelaar, PA3RON, en Erwin van Dulken, PE2FOX, met als onderwerp de Magnetic Loop antenne.

Aan de hand van een Powerpoint-presentatie werd er wat verteld over de theorie van een loopantenne maar er werd vooral verteld over de praktische zaken rond het bouwen en gebruiken van een loop.
Zo vernamen we hoe men bij "Boris Kalashnikov" UX7CQ voor een redelijke prijs een variabele hoogspannings-C kan bestellen. Het blijkt toch een probleem te zijn om een goede hoogspannings-C te vinden voor een amateurprijs.

Tijdens de pauze kreeg de inmiddels gearriveerde Algemeen Voorzitter van de VERON, Dick Harms - PA2DW, het woord.
Dick sprak o.a. over de plaats waar het radiozendamateurisme nu staat en voor welke problemen en uitdagingen het radio-amateurisme zich gesteld ziet. Hierbij kregen de aanwezigen ruimschoots de gelegenheid om hun mening te ventileren en om met Dick van gedachten te wisselen.

Naast vooruitkijken werd ook teruggeblikt.
Zo memoreerde Dick de inzet van vele amateurs, waardoor de VERON en het radio-amateurisme is geworden wat zij nu is. In dit verband werd, tot zijn grote verbazing, OM Jaap Kroon PAøIF, gevraagd om naar voren te komen.
Na een opsomming van Jaap's verdiensten, deelde Dick mede dat het Hoofdbestuur besloten had om aan PAøIF de Gouden Veron Speld uit te reiken (zie onder).

Na deze niet alledaagse onderbreking, hervatten Ron en Erwin hun lezing.
Zo spraken zij o.a. over een programma voor de pc waarmee allerlei specificaties van een loopantenne berekend kunnen worden.

Nadat nog verschillende detailfoto's getoond waren werden Ron en Erwin met een welverdiend applaus van de aanwezigen bedankt voor deze leerzame voordracht.

Hierna werd er tot in de kleine uurtjes gezellig nagepraat en kijken we terug op een wel heel bijzondere avond.

Enkele links m.b.t. dit onderwerp:
Website van UX7CQ
Fotopagina's van PE2FOX
Info voor de bouw van een Loop.

 

  Ron PA3RON
  Alg. voorzitter Dick Harms, PA2DW.
  Nog even wat details, graag.
  Gouden Speld drager PAøIF met XYL

Gouden Speld voor Jaap Kroon - PAøIF

Jaap zal zich verbaasd hebben over het aantal bezoekers die 13e februari, waaronder voor hem 'oude bekenden' als Dick PAøSE, Gerrit Jan PAøGJH en Cor PAøCHN. Ook het aantal rondspringende fotografen was opvallend, maar goed, het was uiteindelijk ook een interessante avond met die magnetic loops van Erwin PA3FOX en Ron PA3RON.

Niet wetend dat menigeen speciaal voor hem was gekomen, dat later ook de Alg. Voorzitter van de VERON nog zou verschijnen en in afwachting daarvan zijn XYL in de keuken tegeltjes zat te tellen, genoot hij van de Power Point presentatie van het illustere duo.

Ook de door HB-voorzitter Dick Harms, PA2DW, gestarte gedachtenuitwisseling over de plaats van het radiozendamateurisme en voor welke problemen en uitdagingen het radio-amateurisme zich gesteld ziet wekte geen argwaan. Zelfs toen Dick de inzet van veel amateurs memoreerde, waardoor de VERON en het radio-amateurisme is geworden wat zij nu is, en vervolgens een zekere "Jim van de HSC" (Radio Telegraphy High Speed Club) verzocht om naar voor te treden, besefte Jaap niet dat hij het middelpunt van die avond was.

Dat het Hoofdbestuur van de VERON besloot om de Gouden Speld toe te kennen, is niet zo verwonderlijk wanneer wij Jaap's 'amateurloopbaan' eens op een rijtje zetten.

PAøIF in 1949Jaap komt uit de vooroorlogse NVIR-stal en is lid van de VERON sinds de oprichting. Hij was bestuurlid van afd. Haarlem; actief binnen afd. Amsterdam; oprichter van afd. Amstelveen; ontwerper/bouwer van verenigingszender(s) en de transceiver voor het amateur noodnet (n.a.v. de watersnoodramp); CW-opleider voor velen; trouwe deelnemer aan velddagen, JOTA en demonstraties op scholen (ook nu nog, op 85-jarige leeftijd).
Met zijn ongeëvenaarde operating practice is PAøIF een ware ambassadeur van het radioamateurisme in Nederland. Niet voor niets is Jaap een ARRL “A-1 Operator” en zoals bekend: Only the best operators can qualify.
In VERON-verband verzorgde PAøIF CW-lessen via PAøAA; was hij vaste medewerker van Electron waar hij o.a. de DX-verwachtingen verzorgde; 15m bandmanager; EZB-manager; voorzitter van de technische commissie en gedurende 30 jaar lid van de examencommissie.

Wij als VERON-afdeling Amstelveen e.o. zijn er trots op een radio-amateur van dit kaliber in ons midden te hebben en feliciteren Jaap van harte met deze welverdiende onderscheiding.

  "Zo, dus jij wist er van ..."
  "Kijk nou .... daar is mijn vrouw"!

 


  PB2BN met analyzer

Technische Avond

Op 23 februari weer een gezellige drukte.
Dank zij de door PB2BN berekende en door PE3WIM vervaardigde en op deze avond gemonteerde verlengspoelen, kan de op de zolder aangebrachte dipool vanaf nu ook op 80 meter worden ingezet.
En al voorspelde Ben's Antenna Analyzer (met een degelijke tuner) niets dan goeds, PE3WIM wil de volgende keer toch met meer vermogen uit zijn transceiver zien of het nou echt wel goed gaat.

  PA3GJP vermaakt zich

Onze vrolijke gastheer Luis PA3GJP zag kans om naast het belichten, ontwikkelen en etsen van fotoprintplaat, ook nog de dorstigen te laven. Zijn eerste prototypen van dubbelzijdige printen voor SMD-montage zijn veelbelovend.

  Koert, PA1KW

Luis' zelfbouw printboormachine bewees Koert PA1KW goede diensten, al zou een dunner boortje (0,8 mm) toch iets meer op zijn plaats zijn.

  PE1DHR met klant

Bert PE1DHR heeft al heel wat uurtjes in het LC-meter zelfbouwproject zitten. Ook deze avond was hij nog druk in de weer met het sorteren van onderdelen, samenstellen van pakketjes en het op weg helpen van potentiële bouwers.
PE1KWM ziet er op toe dat de oude man geen fouten maakt.

  PA3BFK's 70 cm J-antenne

De andere Bert, PA3BFK uit 'Stadsdeel Zeeburg' twijfelde aan de afregeling van zijn uit schroot vervaardigde J-antenne voor 70 cm.
Maar de beschikbare DAIWA en BIRD SWR/PWR meters toonden aan dat het allemaal wel goed zat.
Ongetwijfeld horen en lezen we nog wel meer over deze "poor man's J-antenne", evenals over zijn plannen om voor lagere banden ook zoiets te gaan bouwen.

Een van PE3WIM's verlengspoelenHier nog een opname van één door Wim gefabriekte verlengspoelen.

< Terug >

Bijgewerkt: 4-03-2018

contact | Copyright © 2008 - PI4ASV | home

XHTML 1.0  &  CSS