- De Bijeenkomsten in Maart 2006 -

  Veel interesse voor de lezing van Cor

Lezing door PAøCHN

Op 13 maart begroetten wij Cor Hartman, PAøCHN.

Cor is één van die amateurs die garant staat voor een goed bezochte bijeenkomst, waardoor wij ook ditmaal weer vele bekenden van buiten de afdeling mochten begroeten.

Cor verduidelijkte niet alleen begrippen als MDS, IMD, SFDR, DB3 en Phase Noise, maar gaf ook uitleg over hoe die te meten zijn.

  De meetopstelling van PAøCHN

Zijn meegebrachte dubbele signaalbron (0 dBm op 3782,07 resp. 3732,62 kHz) met hybrid coupler, mocht zich in een grote belangstelling verheugen.

  PAøCHN (L) en PE1BSB (R)

Aan de hand van meetresultaten liet Cor zien hoe diverse 'top'-ontvangers zich kwalitatief onderscheiden. De resultaten zette menig toehoorder, al dan niet eigenaar van een moderne 'koopdoos', aan het denken.
Maar de aandachtige luisteraar, met het door Cor geschetste verschil in architectuur tussen een goede amateurontvanger en een moderne general coverage ontvanger voor ogen, zal zich minder hebben verbaasd.

Uit de inmiddels ontvangen reacties blijkt hoezeer de lezing van Cor werd gewaardeerd en hoe verhelderend deze voor velen was.


  Knutselende watersporters

Technische Avond

De 30e maart was het dusdanig druk, dat gastheer Luis genoodzaakt was om met zijn printenmakerij en borrelend etsbad achter de bar te blijven. Veiligheidshalve hebben we zijn koffie maar gelaten voor wat het was.

Aan enkele tafels troffen wij de deelnemers aan van de jongste "radiocursus voor watersporters", bezig om hun laatste bouwproject af te maken en daarbij geassisteerd door een aantal ervaren doe-het-zelvers uit de afdeling.

  Penningmeester PA1TO

Onze penningmeester wist nog een rustig plekje te bemachtigen en was druk met de unieke "verenigingsboormachine", nu wel voorzien van de juiste boortjes.

  Ernstige en vermakelijke zaken

En terwijl sommigen zich verdiepten in Digi-modes, waren anderen druk met het aan de tand voelen van de verlengspoelen van onze onderdakse antenne, met antenne analyser maar ook met een FT-847 en de nieuwe symmetrische antenne tuner van de voorzitter.

  Ons nieuwe lid Caroline vol aandacht

Verheugend is de groeiende belangstelling van watersportende YL's voor onze radio-hobby.
Juist vandaag ontving de secretaris bericht dat naast Ati nu ook Caroline als lid van afdeling Amstelveen is ingeschreven. Hartelijk welkom en nu snel achter die fel begeerde vergunning aan! Ongetwijfeld is op alle steun en hulp vanuit de A02 mannengemeenschap te rekenen.

Een bijzonder geslaagde avond, mede door de interessante onderlinge QSO's.

< Terug >

Bijgewerkt: 4-03-2018

contact | Copyright © 2008 - PI4ASV | home

XHTML 1.0  &  CSS