- De Bijeenkomsten in April 2006 -

 

De Huishoudelijke Vergadering op 10 april

Jaarlijks staat de reguliere bijeenkomst in april in het teken van de VERON Verenigingsraad. Het afdelingsbestuur adviseert m.b.t. de ingediende voorstellen, maar uiteindelijk beslissen de aanwezige leden hoe met deze voorstellen om te gaan.
In een tijd van bezuinigingen, met het verenigingsstation PI4AA en de bibliotheek noodgedwongen op non-actief en afdelingen die aansturen op een structuurwijziging van de VERON en het aanpassing van haar Statuten en HH-reglement, wel zaak om bij de les te blijven.
De aanwezige leden waren van mening dat veel van de ingediende voorstellen bijzonder slecht waren onderbouwd.
Onze afgevaardigden voor de 67e vergadering van de VERON Verenigingsraad op 22 april a.s. weten in ieder geval hoe te handelen.
Tevens zullen zij de op deze avond geplaatste bestellingen van het Centraal Bureau in ontvangst nemen.


  De kaartentas van QSL-manager Rø2

Technische Avond

De 27e april was uw verslaggever/webmaster/QSL-manager i.v.m. familieverplichtingen verhinderd. QSL-uitwisseling was veilig gesteld door het als sub-manager optreden van de voorzitter. Maar over het verdere wel en wee van die avond bereikte ons geen informatie.
Zou best anders kunnen ... of toch niet?

< Terug >

Bijgewerkt: 4-03-2018

contact | Copyright © 2008 - PI4ASV | home

XHTML 1.0  &  CSS