- De Bijeenkomsten in November 2006 -

  Het 'heiligdom' aan boord van de Saraï
Idem, als Geert aan het knutselen slaat ...

Lezingen van Geert - PA7ZEE & Dick - PC1D

Vóór de pauze sprak onze voorzitter Geert over de problemen, successen en de lol van radioamateurisme tijdens de vakantie.
Vermakelijk om te horen hoe hij zich inmiddels op zijn vaste vakantiestek in EA8 heeft ingenesteld, daarbij gesteund door de plaatselijke amateur in het appartementencomplex: Modesto, EC8AFM.
Geboeid luisterden de aanwezigen naar wat er al niet nodig is om verantwoord te zeezeilen. Des te verwonderlijk dat de captain, ondanks alle verplichte bezigheden met daaraan gekoppelde vermoeienissen en de beperkte leefruimte, toch nog kans ziet om te 'knutselen' (al is daarna de kaartentafel nog maar moeilijk als zodanig herkenbaar).

Het programma WinPackNa de pauze sprak Dick over zijn poging om in deze regio Packet Radio nieuw leven in te blazen.
Na een korte maar heldere uitleg over het hoe en waarom van packet radio, gaf Dick een praktische demonstratie van de werking van het BBS (Bulletin Board System).
Uit de daarop volgende vragen en reacties bleek dat er in elk geval een redelijke belangstelling bestaat voor deze mode. Voldoende aanleiding om op deze site een aparte rubriek op te zetten. Omdat naast Packet activiteiten vooral de techniek aan bod zal komen, is deze Packet Radio pagina vanuit de index te bereiken via 'Projecten'.


  Printenmeester Luis

Technische Avond

Met 8 aanwezigen geen gebruikelijke 'knutselavond': een beheerder, twee bestuursleden, drie leden en twee niet-leden. Moesten al die andere trouwe bezoekers, in navolging van onze voorzitter ook allemaal oefenen met het plaatselijke kerstkoor?
Een troost, de twee niet-leden gaven te kennen ondanks alles toch lid te willen worden van VERON Amstelveen, t.w.:
Peter Boereboom, PA1PB uit Diemen, al enige tijd trouw bezoeker van onze avonden en John McDonald (geen Schot maar een Engelsman), PG8PJC uit Aalsmeer.
Een tweede troost vormde de bitterballen en bijbehorend vocht, geserveerd door onze gastheer en printenspecialist Luis, PA3GJP.
En wie denkt dat deze printenfabriek alleen maar operatief was omdat het zo rustig was die heeft het mis, want Luis ziet hier ook kans toe wanneer de zaal vol zit.
En echt, al die dorstige radioamateurs komen onderwijl niets te kort!

< Terug >

Bijgewerkt: 4-03-2018

contact | Copyright © 2008 - PI4ASV | home

XHTML 1.0  &  CSS