- De Bijeenkomsten in December 2006 -

  "Anderhalve euro daar ..."

Verkoopavond 2006

Een jaarlijks terugkerend festijn, met vele leden, oude bekenden en nieuwe gezichten die genieten van de wijze waarop veilingmeester Sjaak, PAøJCA, het ingebrachte waar weet aan te prijzen en als het moet weet aan te smeren.
Voeg daar de onvolprezen catering van gastheer Luis, PA3GJP, aan toe en zo'n avond kan niet meer stuk. Zeker niet voor degene die voor een habbekrats met de nodige aanvullingen voor de shack huiswaarts keren. Want laten we eerlijk zijn, de prijzen liggen op een geheel ander niveau dan op de bekende beurzen.
En zo hoort het ook, bij amateurs onder elkaar.

  PA3CGG rekent af bij pennigmeester PA1TO en PE3WIM aan de bitterballen

Wij danken iedereen die wat ter verkoping inbracht, die spullen aan de club schonk, die wat kocht, of die alleen maar aanwezig was. Want allen tezamen maakten zij van deze avond weer een gezellig en geslaagd evenement.

PE3WIM verzorgde zoals gebruikelijk de elektronische registratie, daarmee de penningmeester een minder zenuwslopende avond bezorgend.
En tevreden was hij, penningmeester Theo, PA1TO.
Nee, in welke mate de verenigingskas er beter van geworden is verklappen we niet, maar als we afgaan op die glimoogjes van Theo ...


  Santa

Technische Avond

We vroegen ons af wat het zou worden, zo tussen de feestdagen in. Klaarblijkelijk wilde men elkaar toch nog een keer in 2006 ontmoeten want aan bezoekers geen gebrek.
De gastheer sprong druk heen en weer tussen de koffiemachine, het wijnvat en de flessen chemicaliën voor zijn printfabricage, daarbij nauwlettend in de gaten gehouden door de afnemers.
Het activeren van een kortegolfontvanger mislukte, omdat de stopcontacten in de nabijheid van de antennekabel spanningsloos waren.

< Terug >

Bijgewerkt: 4-03-2018

contact | Copyright © 2008 - PI4ASV | home

XHTML 1.0  &  CSS