- De Bijeenkomsten in Januari 2007 -

Jaarlijkse Huishoudelijke Vergadering op 8 januari

De herkozen voorzitter PA7ZEEOok PE1DHR blijft als bestuurslid Met 23% meer deelnemers t.o.v. het vorige jaar, merkte de voorzitter op dat er nog meer bekendheid moet worden gegeven aan de gratis borrel, voor een nog grotere opkomst.

Een van de vaste agendapunten is de verkiezing van bestuursleden. De vergadering herkoos de reglementair aftredende bestuursleden Geert, PA7ZEE, en Bert, PE1DHR, en sloot zich aan bij het bestuursvoornemen om geen voorstel in te dienen voor de 68e vergadering van de VERON Verenigingsraad op 21 april 2007, alwaar PA7ZEE, PA3RON en PAøKJB de afdeling zullen vertegenwoordigen.

Wat er verder ter tafel kwam? Heel wat, maar laten we ons beperken tot enkele opmerkelijke besluiten en voornemens.


  Koert met zijn K2

Technische Avond

De door Koert PA1KW meegenomen, in aanbouw zijnde, K2 zendontvanger stond deze avond in het middelpunt van de belangstelling.
Bijgevolg bleven soldeerbout en andere attributen in de kast en werd het een technische discussieavond.
We zijn benieuwd of straks, na Koert's lezing in maart, nog meer leden zich in dit zelfbouwavontuur gaan storten.

  De printenmakende bar keeper Luis

Onze alchimist en gastheer PA3GJP ging onverdroten door met de productie van zijn printen, onderwijl de dorstige lavend.

  PA1PB (l) en PE1BLD (r)

Close up van de K2 in aanbouwAl met al een geslaagde avond, mede door de aanwezigheid van enkele gasten.

< Terug >

Bijgewerkt: 4-03-2018

contact | Copyright © 2008 - PI4ASV | home

XHTML 1.0  &  CSS