- De Bijeenkomsten in April 2007 -

  De nieuwe secretaris PA1KW
De afgetreden secretaris PA3ALG

Secretariaatswijziging
en de voorstellen voor de 68e Verenigingsraad

Normaal komen de afdelingsleden op de 2e maandag van april bijeen ter bespreking van de voorstellen voor de vergadering van de VERON Verenigingsraad.
In verband met 2e Paasdag was dit jaar de bijeenkomst een week vervroegd, waardoor we wellicht enkele bekende gezichten misten, maar de opkomst toch niet tegen viel.

Op die 2e april kozen de aanwezige leden ook een nieuwe secretaris: Koert Wilmink, PA1KW. Neen, we hebben hem niet aan de haren naar binnen hoeven te sleuren. Na een informatief gesprek en wat mailtjes met de scheidende secretaris PA3ALG, kwam zijn weloverwogen kandidaatstelling: Lijkt mij leuk om te doen en denk zo een positieve bijdrage aan de hobby te kunnen leveren.

En al blijft de afgetredene zich bezighouden met de website, de QSL-kaarten en de Amstelstraler, hij heeft goede hoop nu ook weer "radio actief" te kunnen zijn.

Na behandeling van de voorstellen, gelukkig minder in aantal en minder onzinnig dan in andere jaren, werd de resterende tijd gevuld met een gezellig onderling QSO met veel aandacht voor de komende activiteiten.


  Soldeerhandje

Technische Avond

Een gezellige drukte, met veel aandacht voor de techniek.
Het activeren van het clubstation droeg zeker bij aan het succes van deze avond, al is niet iedereen te spreken over de eigenschappen onderdakse antenne voor de HF-banden.
Nog nooit zo'n technische avond bezocht?
U weet niet wat u mist!

< Terug >

Bijgewerkt: 4-03-2018

contact | Copyright © 2008 - PI4ASV | home

XHTML 1.0  &  CSS