- De Bijeenkomsten in Mei 2007 -

  PA3HDY aan de koffie

"Radio-ontvangst, net even anders"

Een lezing van Piet van Schagen- PA3HDY en Gyula Kiss

Vóór de pauze verhaalde Piet over een Volksontvanger-chassis met slechts drie buisvoeten en één spoel, die noodgedwongen de volgende dag weer een complete ontvanger moest worden. Wel met wat wonderlijke aanpassingen, waarin een verhuistrafo een belangrijke rol speelde.
Daarnaast demonstreerde Piet een raamantenne met ingebouwde HF-versterking, waar iedereen op beursen weliswaar aan voorbij loopt.

  Gyula Kiss beantwoordt vragen

Na de pauze, de beurt aan Gyula Kiss om de toehoorders te vermaken. En ook hij deed dat op een voortreffelijke wijze.
Gyula had voldoende gesprekstof en voldoende materiaal meegenomen om meerdere avonden te kunnen vullen. Bijgevolg moest hij zich beperken tot zijn (verbeterde) versie van een Hongaarse reflexontvanger uit 1958. Waar het oorspronkelijke ontwerp 3 buizen telt (EBF80, EL84 en EZ80 als gelijkrichter), heeft Gyula's ontwerp er maar één, een EL84.
Geboeid luisterden de aanwezigen naar hoe deze unieke ontvanger tot stand is gekomen. Na opwarming van de EL84 kon iedereen zich alleen maar verbazen over het resultaat van dit slechts één buis tellende ontwerp.

  Gyula's unieke reflex-ontvanger

In de eerstvolgende Amstelstraler treft u een uitgebreide (bouw)beschrijving aan van deze ontvanger, waarvoor Gyula spontaan de tekst, tekeningen, oscilloscoopbeelden en foto's beschikbaar stelde.

En mocht uw junkbox niet toereikend zijn om ook eens lekker nostalgisch aan de slag te gaan, wie weet kan een clubgenoot of Gyula u dan wel van dienst zijn.

< Een EL84 en twee moderne 402 spoelen (jawel, ze worden nog gemaakt).


  Soldeerhandje

Technische Avond

Een drukte van belang met allerlei activiteiten: printenfabricage, draadjes knippen en plugjes solderen voor het nieuwe schoolproject, inventarisatie i.v.m. de komende velddagen. Bijgevolg tafels vol pijpen, antennes, kabels en wat al niet meer.

En al was het clubstation ook nu weer operatief, de avond stond toch voornamelijk in het teken van de op handen zijnde velddagen. Logisch, want de kersverse coördinatoren PE1CVJ, PA1KW en PA1TO willen dat het een succes wordt.

< Terug >

Bijgewerkt: 4-03-2018

contact | Copyright © 2008 - PI4ASV | home

XHTML 1.0  &  CSS