- De Bijeenkomsten in September 2007 -

  PAøJCA (L) en PAøRYL (R)

Lezing van Robert Langenhuysen - PAøRYL
over de historie en toekomst van de Dwingeloo radiotelescoop door en voor radioamateurs

Als initiator tot het behoud van de Dwingeloo Radiotelescoop kan Robert als geen ander vertellen over dit unieke instrument op Het Dwingelder Veld in Drenthe. De aanwezigen genoten zichtbaar van zijn voordracht, verluchtigd met prachtige beelden en video's.

  Een historisch moment

Ook u kunt helpen, als vrijwilliger of als donateur (€ 15,- per jaar), om dit instrument een tweede jeugd te geven t.b.v. radioamateurs, amateur astronomen en leerlingen in alle geledingen van het onderwijs.

CAMRAS is een acroniem voor C.A. Muller Radio Astronomie Station en verwijst direct naar Prof. Muller PAøCAM, die als rechterhand van Prof. Oort, Nederland op de radio astronomische wetenschapskaart van de wereld heeft gezet.

  Een van de vele uit Westerbork verkregen mastkoppen

Sjaak PAøJCA had voor de gelegenheid nog een mastkop meegenomen, bestemd voor CAMRAS en afkomstig van de Westerbork Synthesis Radio Telescope (WSRT).

Verdere informatie op de CAMRAS-site


  Soldeerhandje

Technische Avond

Het eerste deel van de Workshop Ontwerpen & Bouwen onder leiding van Gyula Kiss. De 16-tal inschrijvers en overige aanwezigen, luisterden geboeid naar de uiteenzetting van Gyula, die op vakkundige wijze de soms lastige theorie verduidelijkte. Stap voor stap werd het schema van een breedband antenneversterker opgebouwd en doorgerekend. Opvallend was dat de jeugdleden Carl en Samuel minder problemen met de berekeningen leken te hebben dan menige old timer.
Deze versterkerschakeling werd vervolgens uitgebreid met een preselector, een detector/monitor en met een laatste slimme stap omgetoverd tot een goed werkende middengolfontvanger, die op 29 november door de deelnemers zal worden gebouwd.

< Terug >

Bijgewerkt: 4-03-2018

contact | Copyright © 2008 - PI4ASV | home

XHTML 1.0  &  CSS