- De Bijeenkomsten in November 2007 -

  Jarige Ben wordt door de aanwezigen toegezongen (Foto: PA3ALG)

Een jarige Ben,
een Promotie DVD en FT101ZD-instructie

Deze maand geen gastspreker maar onderling QSO, zo vermeldde de agenda. PB2BN vond dat maar niets en was voornemens om toch maar een technische verhandeling te houden, waarvoor Ben het nodige had meegebracht. Edoch, het is er niet van gekomen.
Na Ben vanwege zijn verjaardag toegezongen en zijn smaakvol gebak genuttigd te hebben, werden de aanwezigen verrast op de juist uitgebrachte VERON promotie DVD.
Good old FT101ZDDaarna werd PA1LOI door PE1DHR op vakkundige wijze vertrouwd gemaakt met al die knoppen op zijn pas verworven FT101ZD.
Dus toch een avond conform de agenda, maar wel gezellig!


  De ene kant van de tafel ...  (Foto: PA3ALG)

Technische Avond

Het eindresultaat Deze avond was het vervolg op de Radio Workshop: de bouw van Gyula Kiss' ontwerp zoals dat op de 1e avond in theorie werd behandeld.

Hier het complete schema voor de liefhebber.

  ... en de andere kant. (Foto: PA3ALG)

De voorzitter was in de tussenliggende periode nogal druk met het samenstellen resp. voorbewerken van de materialen voor 19 Workshop Radio's, maar ziet met tevredenheid terug op dit geslaagde project.
Hij bedankt naast Gyula, vooral die Amateurs die een helpende hand (en soms meer dan dat) toestaken, zodat alle deelnemers aan de Workshop Ontwerpen en Bouwen met een werkende ontvanger naar huis gingen.

  Jeugdleden in actie  (Foto: PA3ALG) Samen sterk (Foto: PE1JAS
  Het eindproduct (Foto: PE1JAS) Gyula test een tussenpruduct  (Foto: PA3ALG)

< Terug >

Bijgewerkt: 4-03-2018

contact | Copyright © 2008 - PI4ASV | home

XHTML 1.0  &  CSS