- De Bijeenkomsten in December 2007 -

  Een volle bak met kopers, inbrengers en geïnteresseerden

Verkoopavond 2007

Goede wijn behoeft geen krans en onze jaarlijkse verkoopavond is dan ook op voorhand een succes.

 

  Meester afslager Sjaak in actie

Even leek het er op dat we ons met een alternatieve afslager moesten zien te redden, want de dag ervoor lag Sjaak, PAøJCA, nog met griep in bed.
Ondanks zijn lichamelijke gesteldheid heeft hij toch weer kans gezien iedereen een avond lang te vermaken, menigeen het nodige aan te smeren en tot tevredenheid van de penningmeester de verenigingskas te spekken.
Voor een vlotte financiële afhandeling zorgden het duo PE3WIM en PA1TO.

  PA4ATI vermaakt zich kostelijk, evenals de overige aanwezigen.

Naast de vele gasten van buiten de vereniging verblijdde ons de aanwezigheid van een opgewekte PA4ATI, die kort ervoor een niet geringe operatie onderging, evenals de aanwezigheid van diverse Old Timers, die toch niet zo nodig hun junkbox moeten aanvullen.

  Old Timers G4LQI, PAøIF en PAøSKS Lachende gezichten tot achter de bar.

  Soldeerhandje

Technische Avond

Geen volle bak op de 27e. Niet verwonderlijk, zo midden tussen alle feestdagen in. Desondanks een gezellig samenzijn van een aantal leden die elkaar heel wat te vertellen hadden.
Zelfs de techniek kwam aan bod in de vorm van PAøJCA's Software Defined Radio, door Sjaak aangeschaft om in te zetten op frequenties waar hij zich pas echt thuis voelt.
Of de onhebbelijkheid die het apparaat (of de software) vertoonde, met alle goedbedoelde probeersels en adviezen is verholpen, is nog niet duidelijk.
Ongetwijfeld horen we er meer over.

< Terug >

Bijgewerkt: 4-03-2018

contact | Copyright © 2008 - PI4ASV | home

XHTML 1.0  &  CSS