- De Bijeenkomsten in Januari 2008 -

  Een geamuseerde PB2BN en een verbaasde PA3ALG

Jaarvergadering 2008

Vele bitterballenKoffie plus gebak met slagroom bij binnenkomst en een ongekende hoeveelheid bitterballen bij de gratis borrel later op de avond.
De wegblijvers hebben wel wat gemist.

Direct na de opening van de vergadering nam PE1DHR het woord om namens het bestuur de in april afgetreden secretaris in het zonnetje te zetten, daarbij diens gehele ham-loopbaan schetsend, en verblijdde de verbouwereerde PA3ALG met een passend geschenk.

Afhandeling van de agenda verliep bijzonder vlot.
Geen commentaar en/of kritiek op het gevoerde beleid, de verslagen, de financiën en de plannen voor de toekomst. Geen voorstellen voor de a.s. Algemene Ledenraad van de VERON en ook geen tegenkandidaten voor de vrijgekomen bestuursfunctie t.g.v. het aftreden van Ron PA3RON.
Met algemene stemmen werd Lex PE1CVJ gekozen om de plaats van Ron in te nemen. Welkom Lex!

Bestuur in nieuwe samenstelling
v.l.n.r: Lex PE1CVJ - Bert PE1DHR - Theo PA1TO -
Geert PA7ZEE - Koert PA1KW

  Een zilveren speld voor PA3ALG ...
  ... en heerlijke wijn op de koop toe!

Jawel. u ziet het goed: PA1LOI an het InternettenTechnische Avond

Deze avond had voornamelijk met computers van doen.
De secretaris had de hand weten te leggen op 6 laptops, 12 dockingstations en 3 PC's, die natuurlijk meteen gecontroleerd moesten worden op bruikbaarheid en inzetbaarheid tijdens velddagen/contesten.
De ACPA-PC's werden geactiveerd om op Internet naar een oplossing te zoeken voor de voedingsperikelen rond een PRC-9/PRC-10 waar een der aanwezigen mee zat.
Een en ander werkte blijkbaar nogal aanstekelijk, want we zagen zelfs Louis, PA1LOI, voorzichtig zijn eerste stappen op het wereldwijde web zetten.

< Terug >

Bijgewerkt: 4-03-2018

contact | Copyright © 2008 - PI4ASV | home

XHTML 1.0  &  CSS