- De Bijeenkomsten in Februari 2008 -

  De MG Reflex Super Heterodyne van Gyula Kiss

Helaas, geen lezing

In de namiddag bereikte ons het bericht dat de spreker voor deze avond met koorts in bed lag. Te laat om geïnteresseerde toehoorders te informeren. Jammer dat velen de reis naar ons onderkomen tevergeefs maakten, maar ongetwijfeld maakt de secretaris een nieuwe afspraak met Gyula Kiss, want we zijn zeer benieuwd naar de door hem ontworpen "Reflex Super Heterodyne", waarvan de resultaten ronduit verbluffend zijn.
We wensen Gyula een spoedig herstel toe en hopen hem snel weer te mogen begroeten.

- Deze lezing staat nu gepland voor ... ? (zie Agenda) -


Technische Avond

Deze avond stond toch wel in het teken van de vuurtorenactiviteiten van EA8/PA7ZZ en EC8AFM.
Zoals menigeen overdag al tevergeefs over de banden had gedraaid, gelukte het ook nu niet om enig spoor van CAI-018 te ontdekken. Wellicht een gevolg van de antennesituatie en de toestand van de verenigings-set, die het soms wel, en dan weer niet deed (maar inschakelen van de gloeistroom doet soms wonderen).
Verder was de huisbaas druk met het vervaardigen van printen voor het interface-project, het op temperatuur brengen van bitterballenen en het laven van de dorstige aanwezigen, die zich voornamelijk met antenneperikelen bezig hielden.

< Terug >

Bijgewerkt: 4-03-2018

contact | Copyright © 2008 - PI4ASV | home

XHTML 1.0  &  CSS