- De Bijeenkomsten in April 2008 -

  De nieuwe VERON-site

Voorstellen 69e VERON Verenigingsraad
en een in te dienen motie van afkeuring

De bespreking van de ingediende voorstellen vergde niet veel tijd.
De plotselinge en onaangekondigde 'vernieuwing' van de VERON-site leverde meer stof tot discussie.
Alhoewel de A02-pagina's inmiddels zo goed mogelijk zijn aangepast, speelt het niet bereikbaar zijn via de oude afdelings-URL ons danig parten.
Het afdelingsbestuur kreeg de opdracht om het ongenoegen in een motie van afkeuring te verwoorden en die op de 69e Vergadering van de VR in te dienen.


  De PowerPoint-presentatie van Lex PE1CVJ

Technische Avond

Start van het op de huishoudelijke vergadering aangekondigde Thema voor 2008: A02 gaat Digitaal' door Lex PE1CVJ met ondersteuning van uitstekende PowerPoint beelden (te downloaden via voorgaande link).

Aandachtige toehoorders werden geinformeerd over de achtergronden voor het digitaal gaan en vernamen o.a. waarom de keuze voor voor de interface was gevallen op die van SM4XIU.

  En het werkt uit de kunst

Aansluitend een demonstratie die aantoonde dat het prototype van de interface in alle opzichten aan de verwachtingen voldoet.
Onze printenfabrikant en huismeester Luis kan dus aan de slag.

Opvallend dat, wanneer er een PC aan het Internet hangt, Rients PA3EOT er binnen de kortste keren de virtuele transceiver CQ100 (VOIP) op weet te activeren en anderen probeert te overtuigen hoe leuk dat wel niet is.

  Ook belangstelling voor de gebezigde software Ontspanning aan de bar, met op de achtergrond PA3EOT en CQ100
     

< Terug >

Bijgewerkt: 4-03-2018

contact | Copyright © 2008 - PI4ASV | home

XHTML 1.0  &  CSS