- De Bijeenkomsten in Oktober 2008 -

  De eerste repeater ...

Lezing van OM Joost Hilders - PA2EAR

Een boeiende lezing over de geschiedenis van de 2m-repeater PI3HLM en de omzwervingen die daarbij gemaakt zijn. Spreker ging uitgebreid in op de toegepaste techniek door de jaren heen.

  ... en versie twee.

Grote belangstelling dan ook voor de twee meegebrachte repeaters uit de beginjaren, overduidelijk producten van meesterbouwer Arie Bol PAøQHN (SK). Daarnaast schonk hij aandacht aan de repeater PI2RGK, die op 70cm actief is en aan de bakens PI7QHN op 70 cm, 23 cm en 13 cm.

  vlnr: PA4ATI, PE1PAZ, PE1CVJ en de spreker PA2EAR

Joost gaf deze lezing namens de Repeater Groep Kennemerland (RGK) die al actief is sinds ca. 1978, destijds onder de bezielende leiding van PAøQHN.
RGK is niet gebonden aan enige vereniging en heeft uitsluitend de intentie zich dienstbaar op te stellen voor elke radioamateur die gebruik wil maken van haar repeaters. Gedurende al die jaren is RGK heel zuinig met haar financiële middelen omgesprongen om de repeaters in de lucht te houden, maar de tijden zijn veranderd.

  PA3CGG (L) in gesprek met PB2BN

Was voorheen het geld vooral nodig voor de techniek, nu gaat dit in versneld tempo op aan de kosten van elektriciteit, machtigingsgeld (voorheen gratis) en verzekeringen (verplicht). Het is duidelijk dat zonder financiële steun van gebruikers het instandhouden van de repeaters in de regio Kennermerland op de tocht komt te staan.
Uw bijdrage wordt dan ook zeer gewaardeerd en kunt u over maken op: Girorekening 708642 t.n.v. P.M. Jonker te Haarlem
onder vermelding van "Repeaters Kennemerland".

  New Old Stock voor de liefhebbers

Intussen was er ook nog een doos vol onderdelen (New Old Stock) voor de knutselende liefhebber (of was het bedoeld voor de verkoop in december?) op een tweetal tafels uitgestort.

Gelukkig geen gebrek aan bereidwillige handen om het spul te sorteren en in plastic zakjes onder te brengen.


  Soldeerhandje

Technische Avond

Het wordt eentonig ... maar wederom slechts een handvol aanwezigen zonder technische aspiraties. En hoe gezellig het ook kan zijn, we laten een verslag van dit soort avonden voortaan maar achterwegen tot er iets zinvols valt te melden.

< Terug >

Bijgewerkt: 4-03-2018

contact | Copyright © 2008 - PI4ASV | home

XHTML 1.0  &  CSS