Ham Radio DeLuxe als logo voor A02 DIGITAALHet thema voor 2008

Amateurradio en Computerondersteuning

Bij veel amateurs is de computer, of kortweg PC, een wezenlijk onderdeel van het station. Niet verwonderlijk, want digitale technieken zijn in de hobby van de radiozendamateur niet meer weg te denken. Met name het gebruik van de geluidskaart voor het digitaal verwerken van audiosignalen (DSP) heeft de aanzet gegeven tot een groot aantal nieuwe communicatiemodes.

Maar ook het elektronisch loggen heeft zo zijn voordelen vergeleken met de oude handmatige methode en dan niet alleen voor contesten, maar ook voor logging van je dagelijkse verbindingen. Diverse gratis programma's staan de amateur ten dienste.

Elke moderne transceiver laat zich via de z.g. CAT-aansluiting door een PC of 'laptop' besturen. Ook hiervoor zijn talloze, veelal gratis, programma's beschikbaar.

Wij meenden aan dit digitale facet van de hobby meer aandacht te moeten besteden, niet alleen via deze pagina's waar alle facetten van het 'digitaal gaan' aanbod zullen komen, maar ook in praktische zin tijdens onze z.g. Technische Avonden op elke laatste donderdag van de maand.

Ons streven is om alle beschikbare informatie en ervaringen voor u op deze pagina's samen te brengen. Voldoende reden lijkt ons om als geïnteresseerde deze hoofdpagina nauwlettend in de gaten te houden.

Meer informatie gewenst?

Contact: Lex Peters - PE1CVJ

contact | Copyright © 2008 - PI4ASV | home

XHTML 1.0  &  CSS