Registratie

RegistratiebewijsOm zelf als radioamateur te mogen zenden is het hebben van een registratie wettelijk verplicht.
Er bestaan twee registraties, N en F genaamd. Om een registratie te bemachtigen moet je examen doen.

Als een gezamelijke cursus of zelfstudie niet haalbaar is, dan is het ook mogelijk om online te studeren en te oefenen. Hiervoor zijn momenteel twee organisaties via TeamSpeak actief: DLZA – (Digitale Leeromgeving Zend Amateurs) en IWAB – (Iedereen Wordt Alsmaar Beter). TeamSpeak is een software pakket waarmee cursisten en docenten online met elkaar kunnen communiceren.

Geslaagd ... wat nu?

U legde met goed gevolg een theoretisch examen af en wordt nu op de amateurbanden losgelaten.
Stel je eens voor dat het met een rijbewijs net zo ging ...

Succesvol en verantwoord zenden vergt het in acht nemen van een aantal regels. Helaas wordt in cursussen en lesboeken nauwelijks aandacht besteed aan wat wij Operating Practice noemen.
Het in de praktijk aanleren is geen aanbeveling, omdat slechte voorbeelden alleen maar kunnen leiden tot een nog grotere puinhoop op de amateurbanden.
Bestudeer daarom eerst de pagina Operating practice van ON4WW, of download het bestand als PDF, en neem de adviezen ter harte!

contact | Copyright © 2008 - PI4ASV | home

XHTML 1.0  &  CSS