VERON Amstelveen en jongeren


International School of Amsterdam

VERON Amstelveen gaf een Introductiecursus Radiotechniek bij ISA die, al suggereert de naam anders, in Amstelveen is gesitueerd.
Hier leest u meer over dit unieke evenement dat in nauwe samenweking met de docente science aldaar, Claire McQuillan, werd gerealiseerd.


Technieklessen op de Karel Eijkmanschool te Amstelveen

"Ik wist niet dat techniek zo leuk was!"
De komende jaren moet de basisschool techniek in het lespakket opnemen.
Een uitstekende gelegenheid om onze prachtige Hobby uit te dragen. Om ervaring hiermee op te doen heeft VERON Amstelveen een proef gedaan met technieklessen voor groep 7 van een basisschool.< lees verder >


Radio-Verrijkingscursus
op het Keizer Karel College in Amstelveen

De radiolessen worden sinds 2001 gegeven en elk jaar zijn er 10 leerlingen die aan het einde van de cursus trots met hun zelf gebouwde ontvanger met antenne- en aardedraad naar huis gaan. < lees verder >

contact | Copyright © 2008 - PI4ASV | home

XHTML 1.0  &  CSS