Introductiecursus Radiotechniek
op de
International School of Amsterdam

Klik hier om de ISA-site te bezoeken.Jongeren in het begin van de 21e eeuw zijn handig met de mobiele telefoon, de pc en internet. Radio komt uit het stopcontact van de kabel thuis, of via FM in hun draagbare ontvanger. AM-radio is onbekend en maar door weinigen ooit ontvangen.
Dat radioamateurs hun eigen stations hebben, met niet alleen radio maar ook televisie, een relaisnetwerk t.b.v. mobile stations, radiocommunicatie via reflectie tegen de maan en hun eigen satellieten in de ruimte, is volkomen onbekend.

Docente Claire McQuillan - Klik voor een grotere afbeelding.De afdeling Amstelveen van de Veron is dan ook graag ingegaan op de uitnodiging van de docente science, Claire McQuillan van ISA, om een introductiecursus radiotechniek te verzorgen voor een zestal leerlingen.

Magnetische velden via de o'head projector.Tijdens de lessen is uitstekend samengewerkt met de docente, die met metingen en demonstraties begrippen als elektrische- en magnetische velden in beeld bracht.

In een vijftal lessen is basiskennis van radiotechniek aangeboden. Niet alleen theorie, maar iedere leerling bouwde ook een eigen passieve ontvanger voor de AM-middengolf. Gezien het internationale karakter van ISA, zijn de lessen in de Engelse taal gegeven. Ook de samenvattingen die na iedere les werden uitgereikt waren in het Engels. Deze samenvattingen werden in een mapje gedaan om door de leerlingen thuis nog eens door te kijken.

Tijdens de lessen zijn de volgende onderwerpen behandeld:

Klik voor een groter beeld.Klik voor een groter beeld.Klik voor een groter beeld.

Leerlingen experimenteren met pyriet als detector.

Klik voor een groter beeld.Klik voor een groter beeld.Klik voor een groter beeld.

Het lakken van de grondplank is het begin, gevolgd door meer mechanisch werk en dan leren radioamateurs je hoe je een spoel maakt.

Klik voor een groter beeld.Klik voor een groter beeld.

 

contact | Copyright © 2008 - PI4ASV | home

XHTML 1.0  &  CSS