Radio-Verrijkingscursus op het Keizer Karel College in Amstelveen

Het Keizer Karel College in Amstelveen

Voor de leerlingen van het KKC, in de leeftijd van 13 tot 15 jaar, valt er veel te kiezen. Het aanbod aan verrijkingscursussen loopt van het school-popkoor, grafische technieken, modeltekenen etc. tot het bouwen van een radio-ontvanger.
De radiolessen worden sinds 2001 gegeven en elk jaar zijn er 10 leerlingen die aan het einde van de cursus trots met hun zelf gebouwde ontvanger met antenne- en aardedraad naar huis gaan.

Inhoud van de cursus

Het uitgangspunt voor de cursus is, dat leerlingen alles echt zelf bouwen en daarnaast ook begrijpen hoe elk onderdeel in de ontvanger werkt.
Elke les duurt officieel 45 minuten maar loopt in de praktijk veelal uit naar ongeveer 1½ uur. Dat is mogelijk omdat de verrijkingscursus op vrijdagmiddag wordt gegeven.
Aan het begin van elke les wordt eerst door Geert gedurende ongeveer 10 minuten een stukje theorie gegeven over het onderdeel dat in die les wordt gemaakt. Ook wordt verteld hoe dat onderdeel moet worden gemaakt. Gedurende het verdere verloop van de les wordt door Anneke en/of Geert hulp verleend als leerlingen daar om vragen.

Het technieklokaal van het KKCNaast het eigen lokaal van Anneke, kan tevens gebruik worden gemaakt van het technieklokaal. Deze ruimte wordt gebruikt om, op de daar aanwezige kleine kolomboormachines, de boorwerkzaamheden aan de frontplaat en de spoelvormen uit te voeren.
De leerlingen moeten bij die werkzaamheden de veiligheid in acht nemen, zoals het dragen van een veiligheidsbril en het gebruik van een werkstuktang.

Samenvatting in een mapje
Van elke les is een samenvatting gemaakt die, per les, één dubbelzijdig bedrukt blad van een lesbrief vormt. Na afloop van elke les wordt de samenvatting van die les uitgereikt, door de leerling in het door de school verstrekte mapje gestopt en mee naar huis genomen om het daar nog eens door te lezen.

De "Hemel Water Afvoer 0-V-0" ontvanger Hier volgt een overzicht van onderwerpen die aan bod komen:

Interesse om een gelijkwaardig project te starten op een school bij u in de buurt?
Lesbrieven en verdere informatie worden met plezier door Geert, PA7ZEE verstrekt.

<Terug>


contact | Copyright © 2008 - PI4ASV | home

XHTML 1.0  &  CSS