Amstelstraler,
het kwartaalblad van afdeling A02

AmstelstralerAmstelstraler is gratis voor leden en voor verenigingen waarmee wij een bladuitwisseling hebben. Zij verschijnt 4x per jaar rond de 1e van de maanden maart, juni, september en december.

Kopij graag één maand tevoren inzenden.

Amstelstraler is alleen nog in elektronische vorm (PDF) beschikbaar.
Download de gratis ReaderDaarvoor moet vanzelfsprekend wel Adobe Reader (of een gelijkwaardig programma) op uw computer zijn geïnstalleerd (gratis download via nevenstaande link) en ook moet uw e-mailadres bij de redactie bekend zijn.

Layout 23e jaargangVergeet u niet om een wijziging van uw e-mailadres tijdig aan de redactie en/of de secretaris door te geven?

De redactie ziet meestal wel kans om vier maal per jaar de Amstelstraler gevuld te krijgen, al zouden wij dat het liefst doen met onderwerpen die onze lezers het meest interesseren.
Maakt u dat nu eens kenbaar, per e-mail of post, op een verenigingsavond of wanneer u zich inmeldt bij PI4ASV.

Amstelstraler frontSinds januari 2015 verzorgt de redactie tevens het Amstelstraler Nieuws, een maandelijks via het afdelingsstation PI4ASV uigezonden nieuwsbulletin.

De uitzending vindt plaats op elke eerste woensdag van de maand om 20:00 aan het begin van de 2 meter ronde op 145.400 MHz en een herhaling van die uitzending op de zondag erna om 21:00 uur aan het begin van de 6 meter ronde op 51.500 MHz.

Daarna is deze, evenals de voorgaande uitzendingen, als MP3 te beluisteren via de aangegeven koppeling in de rechter kolom van deze pagina.


contact | Copyright © 2008 - PI4ASV | home

XHTML 1.0  &  CSS