Antennes ...
het gaat nu eenmaal niet zonder.

Vogel op een antenne (cartoon PAøCX)Radiocommunicatie is een kwestie van het via de atmosfeer overbrengen van elektromagnetische golven van zender naar ontvanger, waarbij een antenne van essentieel belang is. Zonder antenne lukt het nu eenmaal niet om signalen uit de lucht te plukken of om ze er in te sturen.

Het opzetten van een deugdelijke antenne zal voor de een wat makkelijker zijn dan voor de ander, e.e.a. afhankelijk van de woonsituatie, de XYL, de buren, geldende restricties, en ga zo maar door.
In verband met die restricties wijzen wij op de zeer uitgebreide informatie (inclusief voorbeeldbrieven) van Mr G.M.M van den Berg, PAøGMM:
Amateur radio antennes, een juridische leidraad.
Dit boek is verkrijgbaar bij het Centraal Bureau van de VERON, maar is ook in onze bibliotheek aanwezig.

Deze pagina's beperken zich tot de experimenten en ervaringen van onze afdelingsleden. Voor de theorethische achtergronden verwijzen we naar allom beschikbare literatuur (inclusief onze bibliotheek).

contact | Copyright © 2008 - PI4ASV | home

XHTML 1.0  &  CSS