Handboek voor de Actieve Radioamateur

We herhalen nog maar eens wat we bij de opleiding tot zendamateur schreven:
Succesvol en verantwoord zenden vergt het in acht nemen van een aantal regels. Helaas wordt in cursussen en lesboeken nauwelijks aandacht besteed aan wat wij Operating Practice noemen.
Het in de praktijk aanleren is geen aanbeveling, omdat slechte voorbeelden alleen maar leiden tot een nog grotere puinhoop op de amateurbanden.
Bestudeer daarom eerst de pagina Operating practice van ON4WW, of download het bestand als PDF, en neem de adviezen ter harte!

Een nieuw Handboek

Het succes van ON4WW's "Operating practice" (in meer dan 15 talen vertaald) vormde de basis van een nieuw handboek geschreven door John ON4UN en Mark ON4WW:

Ethiek en Operationele Procedures
voor de Radioamateur

De Nederlandse versie kunt u hier als PDF downloaden (69 pagina's - 603 kB).


contact | Copyright © 2008 - PI4ASV | home

XHTML 1.0  &  CSS