Propagatie

Bandcondities voor deze maand

Klik hier voor de verwachtingen van deze maand

De verwachtingen voor deze maand zijn samengesteld met behulp van HamCap en IonoProbe van Alex, VE3NEA. HamCap gebruikt de VOACAP-engine als analyse- en voorspellingsprogramma.
Per amateurband is er voor elk uur een wereldkaart beschikbaar die de berekende S/N (signaal/ruis-verhouding) in grijstinten toont. Hoe lichter de tint, des te beter de propagatie.
Bij de donkerste tint (<0 dB-Hz) kunt u het wel vergeten ...
Uitgangspunten voor de berekeningen: een dipool op ca. 10m hoogte en een zendvermogen van 100 watt. Uiteraard zal een 3-elements beam en 400 watt vermogen beter scoren.

Zelf de zon waarnemen

Zonnevlek 1013De zon kan met verrekijker of telescoop op twee manieren worden bekeken: direct of indirect (projectie op een wit vlak). Direct waarnemen van het intens heldere oppervlak van de zon kan alleen ongestraft met daarvoor geëigende, veilige filters. Een dergelijk filter moet niet alleen alle zichtbare golflengten tot een veilig niveau reduceren, maar tevens het infrarode en ultraviolette licht blokkeren. Deze onzichtbare golflengten kunnen het netvlies ernstig beschadigen, met gedeeltelijke of totale blindheid als gevolg!

Vooral tijdens zonsverduisteringen zien we dat de meest absurde materialen worden gebruikt en soms zelfs worden aanbevolen. Daarom wil ik dan ook een paar opmerkingen en waarschuwingen kwijt.

PA3ALG

contact | Copyright © 2008 - PI4ASV | home

XHTML 1.0  &  CSS