Het wel en wee van onze Rigs

Voor de buitenstaander: een rig is een apparaat waarmee de radioamateur ontvangt (de ontvanger), zendt (de zender) of allebei doet (dan is het een zend/ontvanger, 'transceiver' in het Engels en 'TRX' in ham-taal).

Yaesu FT-897Nu is het bij die moderne, glimmende en veelal prijzige 'speeltjes' ook niet alles rozengeur en maneschijn en moet er wel eens actie genomen worden om een onhebbelijkheid teniet te doen, of om de prestaties van het geval te verbeteren.

Op deze pagina kunt u uw medeamateurs deelgenoot maken van uw excercities op dit vlak, of om hen het ongebruikelijk gedrag van uw rig ter oplossing voor te leggen.

 

contact | Copyright © 2008 - PI4ASV | home

XHTML 1.0  &  CSS