Montagemethode van PAøKSB

PAøKSB met buitenactiviteitenEen van de meest toegepaste en succesvolle montagemethoden voor zelfbouw is die zoals Klaas Spaargaren - PAøKSB dat beschreef in het februarinummer 1997 van Electron. Naar aanleiding van dat artikel van Klaas ontstond op een Internetforum een discussie die voor hem aanleiding was om daar als volgt op te reageren:

De methode zoals ik heb beschreven is juist uitermate geschikt voor HF werk.
Ongewenste capacitieve of inductieve koppelingen tussen circuits kunnen er b.v. de oorzaak van zijn dat schakelingen ongewenst gaan genereren of dat filters hun stopbanddemping niet halen.
Bij een print vormen met name inductieve koppelingen door gemeenschappelijke printsporen een bron van zorg. Bij een echte HF print zie je dan ook vaak dat grote aardvlakken zijn blijven staan. Het ontwerpen van zo'n print is moeilijk.
Het laten staan van een volledig aardvlak, waarbij alle aardaansluitingen kort zijn en niet gemeenschappelijk, zoals bij mijn methode, voorkomt die problemen.
Ook capacitieve overspraak tussen bedrading kan een probleem zijn. Een blikken schotje tussen de gevoelige componenten of draden kan dan uitkomst bieden.
Het monteren van een schotje tussen printsporen op een print heeft geen effect. Zo'n ongewenste koppeling kun je alleen opheffen door een andere print te maken.

Voor de nieuwkomers in de hobby nog even het volgende.
De door mij beschreven montagemethode wordt in recente handboeken van de ARRL en RSGB aanbevolen, juist voor HF werk.

In het ARRL boek staat de methode bekend als "ground-plane construction", "dead bug", en ook als "ugly construction". Die laatste naam werd geïntroduceerd door W7ZOI die al zijn constructies zo maakte en beschreven heeft in zijn befaamde boek "Solid State Design".

In het RSGB handboek staat over het "ugly system "... it works very well, particularly voor RF circuits". Ook G2VA, de schrijver van de rubriek "Technical Topics" in Radcom heeft de methode diverse keren gepropageerd voor amateur hf constructies.
Ik ben dus in goed gezelschap.

Zoals ik in het artikel schreef zijn prints onontbeerlijk voor massafabricage. Voor amateurwerk waarbij maar één exemplaar hoeft te worden gemaakt ligt dat anders, zoals diverse correspondenten in hun reacties hebben aangetoond met voorbeelden van  prima werkende apparaten.

73, Klaas

contact | Copyright © 2008 - PI4ASV | home

XHTML 1.0  &  CSS